ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

20.05.2013Г. – ГОДИШЕН КОНЦЕРТ на детските градини.
Участват децата от голяма група.
НАЧАЛО: 18.00ч.

19.05.2013г. – ГОДИШЕН КОНЦЕРТ на детските градини.
Участват децата от малка група.
НАЧАЛО: 17.00Ч.

01.03.2013г. – КОНЦЕРТ в Младежки дом „Лиляна Димитрова“
НАЧАЛО: 19.00ч.

02.03.2013г. – КОНЦЕРТ в Кино „Освобождение“
НАЧАЛО: 11.00ч.

23.03.2013г. – КОНЦЕРТ за Голямата Танцова Награда на София в Кино „Освобождение“
НАЧАЛО: 11.00Ч.
ВСИЧКИ ДЕЦА ДА СА В 9.30Ч. ПРЕД ЗАЛА 1

30.03.2013Г. – КОНЦЕРТ в Кино „Освобождение“
НАЧАЛО: 11.00ч.
ВСИЧКИ ДЕЦА ДА СА В 9.00Ч. ПРЕД ЗАЛА 1